Digitale Branding

Actief uzelf of uw organisatie als merk neerzetten op internet.

digiVIP adviseert en ondersteunt bij de digitale branding van uw organisatie of van uzelf als persoon.

Waarom?

Internet geldt als hét medium voor het inwinnen en uitwisselen van informatie, meningen en ideeën. Zo worden bijvoorbeeld producten en diensten van verschillende organisaties met elkaar vergeleken en besproken. Bedrijven worden er tegen het licht gehouden en becommentarieerd in verschillende communities. Ook worden personen op wapenfeiten gegoogled en benaderd, bijvoorbeeld voor een nieuwe functie of om te spreken op een congres.

Regie

De huidige informatie die over u of uw bedrijf op internet te vinden is, kan in uw voordeel werken maar vaker leiden tot incomplete of foutieve beeldvorming.
Met behulp van digitale branding kunt u zelf de regie in handen houden en invloed uitoefenen op de vindbaarheid van de informatie, de hoeveelheid informatie en vooral ook op de inhoud van de informatie.

Hierbij zorgt digiVIP ervoor dat de gewenste informatie niet alleen makkelijk te vinden is op internet, maar ook inhoudelijk past bij het beeld dat u van uzelf of de organisatie wenst neer te zetten.

 

Digitale Branding